46%
تخفیف

آموزش نصب مانیتورینگ prometheus و grafana بر روی کوبرنتیز

آموزش نصب مانیتورینگ Prometheus و Grafana بر روی کوبرنتیز – kubernetes پرومتئوس و گرافانا: ابزارهای کلیدی برای نظارت بر سیستم‌های…

7
299,000 تومان